KATUSETÖÖD

Puitkatus on väärikas, keskkonnasõbralik ja kvaliteetne katusekattematerjal, mis väärtustab rohelist mõtlemist ja tervislikku elukeskkonda. Enim levinud katusetüübid on laast-, kimm- ja sindelkatused.

Katuselaast saadakse haava-, männi- või kuusepakust vastava masinaga lõikamisel. Katuselaastu normaalpikkus on 510mm, laius 80-120mm ja paksus keskmiselt 3-4mm. Laastukatuse 1m2 katmiseks 510mm pikkuste ja 110mm laiuste laastudega kulub kolmekihilise katte korral keskmiselt 90 laastu.

Katusesindlid saetakse välja eriliste sindlilõikamissaagidega. Analoogselt laastkattega kaetakse ka sindelkatused tavaliselt kolmekihilisena. Ka katuste roovimine toimub analoogselt laastkatuse roovimisega. Katuse katmise alustamisel naelutatakse räästaserval asuva roovlati külge esimene sindlikiht, milles sindlite pikkus on veidi suurem kui üks kolmandik sindli täispikkusest. Järgneva kihi sindlite pikkus võrdub sindli kahe kolmandiku pikkusega ja kolmandas kihis on juba täispikkusega sindlid. Sindlite kulu 1m2 kolmekihilise katusekatte kohta on 600x80mm sindlite korral
75sindlit.

Analoogselt laast- ja sindelkatusele tehakse ka kimmkatus kolmekihiline. Katusekimm ehk katusekiil on mehaanilise saega välja saetud kiilukujulise pikilõikega lauake. Katuse ladumist alustatakse täpselt samuti kui sindelkatusel. 600mm pikkustest kimmidest katuse korral on katusesoomus 190 mm. Kimmide naelutamisel tuleb jälgida, et iga järgneva rea kimmid kataksid alumise rea kimmide
vahekohti vähemalt 35 mm laiuselt. Kui kimmid on kuivad, jäetakse naelutamisel kimmiservade vahele 1,5mm pilud. Kimmid naelutatakse katusele 40-50mm pikkuste tsingitud naeltega. Kolmekihilise kimmkatuse 1m2 katmiseks on vaja 75 kimmi 600x80mm.

KIVIKATUSED

Kivikatus on pikaealine ning kestev katusekate, mis ei vaja erihooldust. Kivikatus vananeb väärikalt ning püsib kaua kaunina, kui vähemalt korra aastas eemaldada katusele kogunenud praht ja lehed, seda eriti just neelukohtadest ja vihmaveerennidest.

Kivikatuste alla läheb ka eterniitkatuste ehitus lammutusest kuni paigalduseni.

Meil on olemas ka Monieri katusekoolituse tunnistused!

TEHTUD TÖÖD